Gerda får en gäst

November 2020

Ett par bilder från refuserat barnboksprojekt