Jamilla & Title

Augusti 2019

Karaktärsdesign. Gjord för Lila Rogers Illustrating Childrens Books-kurs. Se uppslag ritat med samma karaktär här.